Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Škola plivanja

Treningom u vodi deca prevazilaze umereni strah, stiču sigurnost i odvažnost, jačaju svoje voljne osobine, a posebno svoju socijalnu pripadnost. za uspešnu primenu igara i treninga u vodi i pored vode oni koji organizuju treba da to učine na pravilan način, i kad se tiče izbora i sadržaja vežbi.

Polaznici naše Škole prvo uče osnovne vežbe za Kraul i Leđnu tehniku, a pošto savladaju ove dve tehnike nastavljamo sa Prsnom i Delfin tehnikom, Osim učenja Navedenih tehnika polaznici koji prikažu i odgovarajuću brzinu u izvođenju ovih tehnika mogu biti prijavljeni na neko od takmičenja u organizaciji Plivačkog Saveza Beograda.
Pored obuke neplivača, u našem klubu se možete odlučiti i na individualne treninge, korektivno vežbanje, korekciju plivačkih tehnika, rekreativno plivanje, trenažno plivanje.

To Top