Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

 

Najveći nedostatak u radu sa decom je težnja fudbalskih trenera da što ranije deca postižu takmičarske ili ekipne rezultate koji  svakodnevno  zapostavljaju individualni razvojdece koja su na samom početku sticanja osnovnih navika za bavljenjem sportom

Osnovni cilj naseg kluba je da se zadovolje sve biološke, psihofizičke sposobnosti, da kroz igru i trening deca pravilno shvate fudbalsku igru i poštuju Fer-Play.

Naš zadatak je usmeren ka  učenju osnovnih elemenata  fudbalske igre, specifičnom osećaju za loptu, razvoj intelektualnih sposobnosti, rad na tehničkim I taktičkim detaljima fudbalske igre, fizičke pripreme, pedagoškom I psihološkom radu svakog pojedinca.

To Top